Wróć
Budownictwo
przemysłowo-usługowe

BIOAGRA S.A.

Goświnowice k. Nysy

PROCHEM S.A. Warszawa — zleceniodawca
Wykonawca fundamentów, konstrukcji, obiektów kubaturowych — zakres robót

2008 — 2009