Wróć
Budownictwo
OZE

PARK WIATROWY W ZOPOWY

Zopowy k. Głubczyc
Southern Windfarm Sp. z o.o. — inwestor
Drogi dojazdowe, place montażowe, roboty ziemne, fundamenty pod turbiny — zakres robót

2012 — 2013